هورامان وب

معرفی بیش از یکصد پایگاه اینترنتی هوراماننام پایگاه : کومکال

موضوع : وبسایت خبری و تحلیلی پاوه و هورامان

مدیر : یاسر خالدی زاد

توضیحات :


نام پایگاه :کویله

موضوع : په لیانی فه رهه نگیو کومه لا یه تی هورامانی

مدیر :

توضیحات :

 


نام پایگاه :  هوارگه

موضوع :  هورامی های مقیم تهران

مدیر :

توضیحات :این سایت شما را در جریان فعالیت کردها و بالاخص هورامی های ساکن در تهران قرار میدهد.البته ستون هورامان شناسی این سایت اطلاعاتی به نسبت مفید را در اختیار علاقه مندان قرار میدهد.


نام پایگاه :هورام

 موضوع : وب سایت پاوه و هورامان

مدیر :

توضیحات :موسیقی و تصاویر و موضوعات زبانشناختی هورامان

 


نام پایگاه : میردوک

موضوع : پایگاه تحلیل مسائل شهری و اجتماعی شهر پاوه

مدیر : برهان عبدی

توضیحات :

 


نام پایگاه :پاوه شار

موضوع : وبلاگ دیارمان

مدیر : محمد عرفان صالحی- فروزان رسولی

توضیحات :این وبلاگ دست نوشته های ماست، ....... درد دلی که وضع نابسامان دیارمان هر روز بر آن می افزاید. باغات در حال خشک شدن، از بین رفتن نمادهای قدیمی شهرم ( از ته په و هه فت براله ی گرفته تا باغات سراب هولی و پشته و میردوک و ...) ....

 


نام پایگاه : هورامان

موضوع : شعر

مدیر :سجاد احمدیانی

توضیحات :میگن:
بودن یا نبودن مساله این است
ولی من در سر این دوراهی گیرم
مرا در انتخاب راه یاری کن

 


نام پایگاه : تاریخ مصور پاوه

موضوع :

مدیر :

توضیحات :

 


نام پایگاه :خالو حسین کوه کن

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :این وبلاگ برای شناساندن خالو حسین و روستای بانه وره به ملت کرد است

 


نام پایگاه :کرمانشاه - سرپرستی منطقه ی اورامانات

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :نشریه‌ی کرمانشاه- سرپرستی منطقه‌ی اورامانات

 


نام پایگاه :هورامان hawraman web

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :وبسايت فرهنگي،ادبي ،اجتماعی،تاريخي وهنري هورامان

  


 

نام پایگاه :تصاویر دیدنی از پاوه

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه : لاره کاو - پاوه

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :قطاری در مه

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :پاوه و اورامانات

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :تاریخ مکتوب پاوه

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :موسیقی ... هورامان

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :ورکه

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :روستای خانقاه دریک نگاه

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :


نام پایگاه :هورام

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :فوتو پاوه

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :غزل هورامان

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :گالری هنری هورامان

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه : یادگاری

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

  


 

نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

  


 

نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

  


 

نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

  


 

نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :

 


نام پایگاه :

موضوع :

مدیر :

آدرس:

توضیحات :


 


 علامه مرحوم حاج ماموستا ملا محمد زاهد ضیایی پاوه ای ( رحمه الله)

http://mzz.i8.com/

در این سایت شما با مختصری از زندگی و شخصیت این عالم  و اندیشمند  فرزانه کرد  آشنا خواهید شد.


هورامان

http://www.howraman.com//

 

سایتی فعال و جالب که با عضو گیری امکان ارسال و دریافت خبر را برای کاربر مهیا می کند..


هورامان تخت

http://www.hawramantakht.blogfa.com/

 

بهشتی پنهان در کردستان -- وبلاگی مفید و پر محتوا در مورد هورامان می باشد.


اشعار میرزای هورامی

http://mirzaihawrami.blogfa.com/

 

 در این وبلاگ با ماموستا محمد امین میرزایی مشهور به میرزای هورامی و اشعار ایشان آشنا می شوید. 


منطقه اهورامان

http://ahuraman.blogfa.com/

 

مطالبی راجع به اهورامان و جغرافیای آن و دین و عقاید این مرزو بوم کهن


پاوه و اورامانات

 

http://www.kareez.blogfa.com/

 

چندین عکس زیباو جالب از منطقه پاوه - مدیر وبلاگ معتصم شافعی از پاوه


نودشه و طبیعت آن

 

http://mynowdeshah.blogfa.com/

 

وبلاگی در مورد طبیعت شهر نودشه واقع در اورامان و فرهنگ منطقه اورامان


خه رمانه

 http://s-jabari.blogfa.com/

        وبلاگی مشتمل بر متل ها و مثل ها ی هورامی -- ئه ده بی-که لتووری-کومه لایه تی

 


اورامان - عکس- آوادان

http://avadan.blogfa.com/

 

زبان اورامی و عکس ها و مطالبی راجع به محدوده جغرافیایی و ... با مدیریت کاک برزان بهرامی

 


منطقه جوانرود و اورامانات

 http://www.javanruod.persianblog.com

 

مطالبی به نسبت مفید در مورد اورامان و برخی مناطق هورامی نشین و ....

 


هورامان وه لاتی شیرین

www.hawraman.blogfa.com

در این سایت یادداشتهای کوتاهی هم به زبان فارسی و هم به زبان هورامی در مورد پاوه و هورامان می توان بافت.


هورامان

http://howraman.blogfa.com/

 

در این وبلاگ نیز یادداشت هایی در مورد پاوه و فرهنگ آن و بازیهای محلی و موسیقی را می توان یافت.


گالری هنری فرهنگی

http://paveh.blogfa.com/

 

این وبلاگ آثار استاد یعقوب شجاعی در پاوه را در معرض دید قرار داده است.


گل های هورامان کردستان

http://rodbar.blogfa.com/

 

از مشاهده گلهای منطقه هورامانات لذت ببرید


هانه کوان

 

http://desha-vashan.blogfa.com

 

یادداشت هایی جالب در مورد عرفان و علم در پاوه و هورامان در آن درج گردیده است.


پیسه و دالانی سوزو به رز

 

http://dalani.blogfa.com/

 

این وبلاگ با یادداشت های کوتاهی با زبان هورامی برخی مسایل منطقه را بررسی کرده است.


روستای پایگلان-کردستان

http://www.paigalan.blogfa.com/

 

درباره روستا - زندگی نامه بزرگان ومشاهیر - موارد متفرقه


 دوریسان

 

http://www.doorisan.blogfa.com/

 

 وجه تسمیه دوریسان - اعلامیه جهانی حقوق بشر و یادداشت هایی در مورد دموکراسی و سیسستم فدرالی


 اخبار پاوه و هاورامان

 

http://shaho2005.blogfa.com/

 

اخبار و حوادث پاوه را گاها می توانید از این وبلاگ دریافت نمائید.


 وه شا هورامان

  http://zarivar3.blogfa.com/

 

اخبار و مطالبی متفاوت از کردستان بالاخص هورامان 


هورامان و مریوان

 

http://zarivar.blogfa.com

مناظری هورامان کوردستان زریوار و ....طریقه نفشبندیه.زندگی نامه مولوی کرد


سایت نودشه

 

http://www.nowdeshah.cjb.net/

 

انجمن شنه-مقالات-لینک های فارسی و کردی


 هورامانی

 

http://hawram20.persianblog.com/

 

آدرسهای اینترنتی درباره اورامانات+ جوکهای کردی+اشعار کردی+داستانهای تاریخی کردی+آشنایی با بزرگان ادب وهنرایران زمین+آشنایی با کشورهای جهان+آشنایی با روستاهای اورامانات+معرفی چهره

 


 تصاویر اورامانات

 

http://www.kohsar.blogfa.com/

تصاویری هرچند کم اما زیبا از منطقه اورامانات را می توان مشاهده نمود.


 که ریسان

http://www.earam.tk/

 

این وبلاگ به برخی از بازیهای محلی و متل ها مثل ها اشاره هایی نموده است.


نوسود

 

http://nowsoud.blogfa.com

 

مختصری از برخی از اخبار مربوط به نوسود


نیشتمانی کوردستان- هورامان

 

http://hewraman.blogfa.com/

 

اشاراتی به پیر شالیار و تقسیم بندی اورامانات


هنرمند: هیرش هورامی

 

http://www.heresh-hewrami.com/

 

آشنایی با خواننده هورامی زبان و آثار هنری ایشان


هورامان

 

http://www.horaman2005.blogfa.com/

 

در این وبلاگ اشاره های مختصری در مورد بازیهای محلی- پیر هورامان و ... مشاهده می گردد.


مناظر زیبای نودشه

 

http://www.nowdshah.persianblog.com/

 

با مسائلی از جمله نقاط اکو توریستی و دیدین نودشه و همچنین به تحلیلی برخی از رویداد های این منطقه پرداخته است.


رادیو هورامان

 

http://www.hawraman.info/

 

رادیو هورامان!!


مدیریت آموزش و پرورش پاوه

 

http://paveh-a-p.blogfa.com/

 

 

به برخی از همایش ها و مقالات ارسالی و یاداشت هایی مربوط به آموزش و پرورش پاوه پرداخته است


بانه وره

 

http://faruq.blogfa.com/

 

سه با ره ت به جوگرافیای با نه وره 


بیار

 

http://kohsarbayg.persianblog.com/

 

تاريخ لهون - البته این وبلاگ هنوز تکمیل نگردیده است


خاطرات بچه های نودشه

 

http://www.nowdshahk.persianblog.com/

 

خاطره هایی از  نودشه


هورامان - کردستان - اعتیاد

 

http://kurdmard.blogfa.com/

 

نوشته هایی مبنی بر وحدت برای مقابله با اعتیاد در مناطق کردنشین و سنی نشین!!


 

آدرس وبلاگ شما چیه؟

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هورامان وب  | 

آزمایشی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هورامان وب  | 

آیا از طریق اینترنت که تاثیرگذارترین منبع در سطح جهان می باشد هیچ خدمتی به جامعه خود نموده اید؟

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هورامان وب 

  وارد کردن آدرس وبلاگ و سایت های مرتبط چند دقیقه وقت شما را می گیرد ؟!!

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هورامان وب  | 

 خواهش میکنم که چند دقیقه وقت بگذارید و نظر خود را برای ما بنویسید.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هورامان وب  |